Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-086424-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tuyển dụng cho đến ngày công bố kết quả trúng tuyển và 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng truyển đến ngày người trúng tuyển ký hợp đồng nhận việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư Phòng giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố
Bước 3: Sau khi nhận kết quả trúng tuyển, cá nhân đến ký hợp đồng làm việc lần đầu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bước 4: Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện/thành phố quyết định hình thức tuyển dụng
Bước 5: Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký
Bước 6: Cán bộ Văn thư Phòng giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố thụ lý hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, thành phần hồ sơ nếu đầy đủ hồ sơ thì nhận
Bước 7: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện/thành phố xem xét các điều kiện theo quy định của Chính phủ. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng Giáo dục và Đào tạo có gửi ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức
Bước 8: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở và tổ chức tuyển dụng
Bước 9: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở đến tất cả các cá nhân được trúng tuyển và hẹn ngày đến Phòng Giáo dục và Đào tạo ký hợp đồng làm việc lần đầu
Lý lịch công chức, viên chức của người xin dự tuyển ( có xác nhận của địa phương nơi người dự tuyển cư trú)
Đơn xin đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
Các loại văn bằng, chứng chỉ : Bằng tốt nghiệp chuyên ngành, bảng điểm kết quả học tập toàn khoá của ngành được đào tạo, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ ( có công chứng) và các giấy tờ ưu tiên khác
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
Tải về
Lý lịch công chức, viên chức
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xét tuyển 40.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-086424-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24