Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-087098-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện/ thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện/ thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này
Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đỡnh đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố
Bước 3: Sau 01 (một) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
Sáng: từ 07h30 đến 11h00
Chiều: từ 14h00 đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
Sáng: từ 07h30 đến 11h00
Chiều: từ 14h00 đến 16h30
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản chính-theo mẫu)
Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất (Có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người sử dụng đất (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-087098-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32