Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-087206-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/ thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Biểu mẫu này
Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản cam kết bảo vệ môi trường hợp lệ, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản cam kết bảo vệ môi trường
01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung; (bản chính – theo mẫu)
01 (một) bản sao bản cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó
07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển
01 (một) bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án
01 (một) bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tải về
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-087206-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27