Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-087724-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn địa phương địa điểm công trình xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền đến nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/ thành phố
Bước 3: Sau 10 (mười) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện/thành phố thẩm định hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ban hành Quyết định
Bước 6: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ban hành Quyết định phê duyệt
Bước 7: Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố trả hồ sơ cho chủ đầu tư sau 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Tờ trình của chủ đầu tư theo mẫu (bản chính)
Hồ sơ mời thầu lập theo quy định (đóng thành cuốn - bản chính)
Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản sao)
Quyết định phê duyệt và hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đối với gói thầu xây lắp (bản sao)
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (bản sao)
Văn bản thông báo vốn, giao kế hoạch vốn đầu tư(bản sao)
Các tài liệu liên quan khác (văn bản uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của nhà tài trợ). (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị thẩm định hồ sơ mời thầu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-087724-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19