Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-087785-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, thị trấn địa phương địa điểm công trình xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền đến nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/ thành phố
Bước 3: Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định
Bước 5: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện/thành phố thẩm định hồ sơ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ban hành Quyết định
Bước 6: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố ban hành Quyết định phê duyệt
Bước 7: Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố trả hồ sơ cho chủ đầu tư sau 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (bản chính-theo mẫu)
Văn bản thống nhất quy mô đầu tư, văn bản thông báo vốn, giao kế hoạch vốn đầu tư (bản sao)
Văn bản về quy hoạch (quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, chứng chỉ quy hoạch, thông tin quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp…) đối với các dự án đầu tư xây dựng mới (bản sao)
Hồ sơ pháp lý, năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án, chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập dự án (bản sao có chứng thực)
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (bản sao)
- Hồ sơ Dự án đầu tư gồm:
* Thuyết minh dự án (bản chính);
* Báo cáo kinh tế kỹ thuật (trừ dự án ODA):
+ Phần thuyết minh dự án đầu tư, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với công trình có thiết kế công nghệ) (bản chính);
+ Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ (bản chính);
+ Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở (bản sao).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định dự án đầu tư (tỷ lệ %)
Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở (tỷ lệ %)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng) - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-087785-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27