Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-089209-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ở cấp xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định
Bước 4: Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người, chuyển bản khai kèm giấy khai tử đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện/thành phố
Bước 5: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện/thành phố lập danh sách kèm giấy tờ chuyển Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1)
Giấy khai tử do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có

0
22