Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-112758-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xin xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoàn thiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này và nộp tại bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông để nhận kết quả theo phiếu hẹn
Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ và xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát cho các tổ chức theo đúng quy định
Bước 5: Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông trả kết quả cho tổ chức
Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát của cơ quan, tổ chức (không nhận của cá nhân) (bản chính - theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ chuyển phát
Bảng giá cước; tiêu chuẩn chất lượng; mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ chuyển phát
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-112758-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29