Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-115241-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Gửi văn bản (kèm bản tóm tắt dự án) đến các Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến thẩm tra các điều kiện của dự án
Bước 4: Tổng hợp toàn bộ ý kiến của các cơ quan liên quan và trình lãnh đạo Ban quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)
Giải trình lý do điều chỉnh (bản chính)
Những thay đổi so với dự án đang triển khai (bản chính)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (bản chính)
Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)
Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc Điều lệ doanh nghiệp (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-115241-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29