Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-131253-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế/huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BCH quân sự Xã đội/phường
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế/huyện - Công an xã/phường/thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian tại BCH quân sự Xã đội/phường đội: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Đối với cá nhân
Bước 1: Cá nhân muốn thực hiện “thủ tục xét chế độ ốm đau, chết” phải viết đơn.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BCH quân sự Xã đội/phường đội
Xuất trình các giấy tờ sau:
- Giấy chứng nhân dân quân tự vệ (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
- Giấy báo tử (Bản chính);
- Giấy Chứng minh nhân dân (Bản chính);
- Hộ khẩu (Bản chính).
Bước 3: Nhận kết quả
: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bước 1: Cán bộ Phường đội/xã đội tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
Bước 2: Cán bộ xã đội/phường đội thụ lý, xem xét hồ sơ, trình trưởng BCH quân sự Xã đội/phường đội. Báo cáo Ban Chỉ huy quân sự thành phố Huế/huyện quyết định
Bước 3: Trả kết quả
+ Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng: Lực lượng dân quân tự vệ giới từ 18 tuổi đến hết 45 tuổi; Nữ hết 40 tuổi
Đơn xin xét chế độ đối với dân quân tự vệ ốm đau, chết (Bản chính)
Giấy chứng nhân dân quân tự vệ (Bản chính hoặc bản sao hợp lệ)
Giấy Báo tử (Bản chính)
Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao hợp lệ)
Hộ khẩu (Bản sao hợp lệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xét chế độ đối với dân quân tự vệ ốm đau, chết - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-131253-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28