Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-133020-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Cục Thuế…
Cách thức thực hiện: Trường hợp 1: Người dân nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện , lấy giấy biên nhận/giấy hẹn- trả kết quả. Trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh
Trường hợp 2: Doanh nghiệp đăng ký trực tiếp qua mạng đăng ký kinh doanh quốc gia. Sau khi hồ sơ gửi đi và được chấp nhận. Doanh nghiệp tự in giấy biên nhận. Doanh nghiệp gửi bản gốc hồ sơ đăng ký đến phòng đăng ký kinh doanh (có thể trực tiếp hoặc qua bưu điện) kể từ ngày được phòng đăng ký kinh doanh thông báo
Thời hạn giải quyết: 07 ngày, trong đó: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và 02 ngày làm dấu (Nếu Doanh nghiệp đăng ký làm dấu tại phòng đăng kí kinh doanh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh.
Bước 2: Đối với cơ quan hành chính:
Trả hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi vào sổ trả hồ sơ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định.
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp lập (bản chính)
Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty; (bản chính)
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý. Kèm theo danh sách này phải có bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của cá nhân:
- Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
- Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
+ Hộ chiếu Việt Nam;
+ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
- Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
- Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp;
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Đăng ký trực tiếp: 200.000 đồng - Đăng ký qua mạng: 205.500 đồng (bao gồm phí thanh toán qua mạng)
Lệ phí Công bố thay thành lập doanh nghiệp: 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức) - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-133020-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29