Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-134446-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thành lập và phát triển doanh nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ hợp nhất công ty cổ phần và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối với cơ quan hành chính: - Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh.
- Nhập hồ sơ vào phần quản lý doanh nghiệp.
- Trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cùng khuôn dấu cho người đại diện theo pháp luật.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng điều kiện tại Điều 31, 32 Luật Doanh nghiệp
Giấy đề nghị hợp nhất công ty cổ phần (bản gốc)
Dự thảo điều lệ (bản gốc)
Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông (bản gốc)
Quyết định hợp nhất các công ty cổ phần. (bản gốc)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (bản gốc)
Chứng minh nhân dân hoặc giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân của các thành viên công ty(bản sao)
Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật. (bản sao)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. (bản gốc)
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.(bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
' 200.000 đồng

0
27