Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-134756-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận ĐKKD và đăng ký thuế của Doanh nghiệp
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối với cơ quan hành chính: - Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh
- Phối hợp với cơ quan Thuế để tiếp nhận mã số doanh nghiệp, nhập hồ sơ vào phần quản lý doanh nghiệp
- Phối hợp với Công an tỉnh trả khuôn dấu cho doanh nghiệp
Trả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cùng khuôn dấu cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi vào sổ trả hồ sơ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
Đề nghị đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí( Bản chính)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. ( Bản chính)
Quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. ( Bản chính)
Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ ( Bản chính)
Giấy tờ chứng thực cá nhân của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ. (bản sao)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. ( Bản chính)
Chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ đối với các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề nghị đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ đối với tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-134756-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18