Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-134898-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Thuế (nếu có).
Cách thức thực hiện: Người dân nộp hồ sơ tại Phòng Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc thư điện tử, lấy giấy biên nhận/giấy hẹn- trả kết quả. Trực tiếp đến Phòng Phòng Đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày, trong đó: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và 02 ngày làm dấu (Nếu Doanh nghiệp đăng ký làm dấu tại phòng Đăng ký kinh doanh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với cơ quan hành chính:
Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh.
Bước 2: Đối với cơ quan hành chính:
Trả hồ sơ cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi vào sổ trả hồ sơ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, (kèm theo hợp đồng lao động nếu cá nhân có chứng chỉ không phải là thành viên góp vốn); xác nhận vốn của cơ quan có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (bản chính).
Điều lệ công ty. Điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền (ký nháy từng trang, trang cuối cùng của điều lệ ký và ghi rõ họ và tên) (bản chính)
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Kèm theo danh sách thành viên sáng lập phải có:
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân, cụ thể:
+ Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
+ Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
. Hộ chiếu Việt Nam;
. Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài
. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam
+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Kèm theo hợp đồng lao động đối với trường hợp cá nhân có chứng chỉ không phải là thành viên góp vốn của công ty hoặc người đại diện theo pháp luật)
* Đối với trường hợp công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập thì cần có thêm các hồ sơ sau:
- Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, thành một số công ty cùng loại: Quyết định chia công ty, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chia công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.
- Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại: Quyết định tách công ty, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.
- Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới: Hợp đồng hợp nhất công ty, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc hợp nhất và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.
- Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại: Hợp đồng sáp nhập, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, về việc sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Công bố thay thành lập doanh nghiệp: 300.000 đồng.
Phí - Đăng ký trực tiếp: 200.000 đồng. - Đăng ký qua mạng: 205.500 đồng (bao gồm phí thanh toán qua mạng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-134898-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30