Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-138351-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành liên quan. Các Sở, Ngành liên quan trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với nhà đầu tư:
Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Thời gian: 01 ngày
Bước 2: - Đối với nhà đầu tư:
Sau 5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư nhận Giấy Chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh, dự thảo GCNĐT trong vòng 02 ngày làm việc;
Bước 3: - Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
UBND tỉnh xem xét cấp GCNĐT trong vòng 02 ngày làm việc.
Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư (Bản chính) theo mẫu Phụ lục I-5, I-6 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ KH&ĐT
Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc của đại hội đồng cổ đông, hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư (Bản chính)
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi (Bản chính)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) (Bản chính))
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
Tải về
Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-138351-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23