Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-140888-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan. - Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân muốn bổ sung, điều chỉnh phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
Công dân nộp bản sao hợp lệ Quyết định về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.
Trường hợp bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh. Đối với trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cáp xã thực hiện nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì hướng dẫn đương sự đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện việc bổ sung.
Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.
Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh).
Thời gian tiếp nhận:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Bước 5: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
Nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ghi nội dung bổ sung trực tiếp những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, đóng dấu vào phần ghi bổ sung, cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung.
Trong trường hợp nội dung sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính giấy khai sinh và cột ghi chú của sổ đăng ký khai sinh.
Trong trường hợp nội dung bản chính giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc thì Ủy ban nhân dân cấp phường nơi đã đăng ký khai sinh cho người con căn cứ vào bản chính giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp.
Bước 6: Trả kết quả
+ Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính(Bản chính theo mẫu)
Giấy khai sinh của người cần thay đổi hộ tịch (Bản chính)
Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch (nếu có)
Xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản chính hoặc bản sao hợp lệ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 25.000đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-140888-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
25