Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-149451-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nhận kết quả sau 5 ngày làm việc (Nếu cần xác minh thì kéo dài thêm 5 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giây chứng nhận kết hôn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân: - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
- Bước 2: Sau 5 (trường hợp cần xác minh thì kéo dài thêm 5 ngày) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận kết quả tại Sở Tư pháp.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
- Bước 2: Sở Tư pháp trả kết quả cho cá nhân có đề nghị đăng ký lại.
Nộp Tờ khai ( theo mẫu quy định)
Trong trường hợp việc sinh trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn, về việc đã đăng ký; trừ trường hợp xuất trình được bản sao Giấy chứng nhận kết hôn cấp hợp lệ trước đây
Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến việc đăng ký lại kết hôn (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
' 1000.000 đồng

0
21