Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-149529-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 30 ngày, trong trường hợp do hồ sơ có những tình tiết phức tạp cần phải được thẩm tra làm rõ về nhân thân và quốc tịch của đương sự thì thời hạn giải quyết là 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người dân: - Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
- Bước 2: Sau 20 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ đến nhận Giấy chứng nhận không có Quốc tịch tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
- Bước 2: Sở Tư pháp trao Giấy chứng nhận có Quốc tịch cho cá nhân có đề nghị chứng nhận
Mục II.1 của Thông tư 09/1999/TT-BTP ngày 07/4/1999 quy định người yêu cầu cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam phải làm đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định, trong đó phải nêu rõ mục đích của việc xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam
Kèm theo đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam (hoặc Mẫu dùng trong trường hợp cha mẹ xin cho con chưa thành niên dưới 15 tuổi) phải có các giấy tờ sau đây
Bản chụp có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế còn giá trị sử dụng của đương sự
Bản sao hoặc bản chop có chứng thực Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng nhận ngày tháng năm sinh của đương sự
Giấy tờ chứng nhận về quôc tịch của cha mẹ của đương sự; nếu giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b trên đây không có những thông tin đó
Bản cam kết của đương sự về việc người đó chưa được
Những giấy tờ trên đây, nếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp pháp
Trong trường hợp cha mẹ, làm đơn xin cấp Giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên dưới 15 tuổi, thì phải có các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm c trên đây và bản sao hoặc bản chụp có chứng thực hợp pháp Giấy khai sinh của trẻ em đó
Đơn và các giấy tờ quy định trên phải được lập thành 02 bộ hồ sơ và nộp cho Sở Tư pháp nơi đương sự cư trú. Khi nộp hồ sơ đương sự phải xuất trình bản gốc các giấy tờ nộp kèm theo để kiểm tra
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận không có quốc tịch Việt Nam
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
' 500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin cấp giấy chứng nhận không có quốc tịch Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-149529-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
48