Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-150425-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu hồ sơ yêu cầu công chứng nộp sau 3 giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; không quá ba (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người yêu cầu công chứng: Nộp Phiếu yêu cầu công chứng; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là tổ chức), bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự thảo hợp đồng do người yêu cầu công chứng soạn (nếu có).Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Bước 2: - Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng. Nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn.
- Công chứng viên tiến hành soạn thảo hợp đồng hoặc kiểm tra hợp đồng do khách hàng soạn thảo.
- Có mặt hai bên đương sự để thực hiện ký kết hợp đồng, Công chứng viên công chứng hợp đồng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó
Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy uỷ quyền (nếu có)
Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là tổ chức)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng 40.000 VNĐ
Thù lao soạn thảo văn bản 50.000 VNĐ (nếu do công chứng viên soạn thảo)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24