Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-150668-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu hồ sơ yêu cầu công chứng nộp sau 3 giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; không quá ba (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với người yêu cầu công chứng: Nộp Phiếu yêu cầu công chứng; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có), bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là tổ chức), bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự thảo hợp đồng do người yêu cầu công chứng soạn (nếu có). Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng. Nếu không giải quyết trong ngày thì ghi phiếu hẹn.
- Công chứng viên tiến hành soạn thảo hợp đồng hoặc kiểm tra hợp đồng do khách hàng soạn thảo.
- Có mặt hai bên đương sự để thực hiện ký kết hợp đồng, Công chứng viên công chứng hợp đồng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thị hành án; trong thời hạn sử dụng đất
Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự
Yêu cầu:
Khi ký kết hợp đồng người yêu cầu công chứng phải ký trước mặt công chứng viên, nếu người yêu cầu công chứng không đọc, viết được thì điểm chỉ vào văn bản công chứng trước mặt công chứng viên và có sự chứng kiến của người làm chứng
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy uỷ quyền (nếu có)
Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là tổ chức)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí Theo giá trị tài sản (tối thiểu 100.000 đồng tối đa 10.000.000 đồng)
Phí công chứng ngoài trụ sở ngoài giờ hành chính: 300.000đồng (nếu có)
Phí công chứng ngoài trụ sở trong giờ hành chính 200.000đồng (nếu có)
Phí công chứng trong trụ sở ngoài giờ hành chính 150.000đồng (nếu có)
Phí soạn thảo hợp đồng 100.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-150668-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28