Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-250167-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp xã có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân
Khi công dân yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải điền vào Tờ khai (theo mẫu quy định).
- Trong trường hợp người muốn xác nhận tình trạng hôn nhân mà không thể đến tại UBND xã được thì có thể nhờ những người thân trong gia đình đến UBND cấp xã xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.
Bước 2: Đối với cá nhân
Nộp Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ; ghi vào sổ xác nhận tình trạng hôn nhân và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho công dân một bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân .
Bước 3: Đối với cá nhân
Nhận kết quả trong ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, hoặc sau 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh).
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Xuất trình các giấy tờ sau để kiểm tra: Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu
Các giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, (bản chính theo mẫu tại Thông tư số 09b/2013/TT-BTP).
- Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000đ/ bản
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-250167-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22