Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-250170-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban Nhân dân cấp xã có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với cá nhân
Khi đăng ký khai tử thì người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Tư pháp tiến hành đăng ký khai sinh cho công dân.
Bước 2: Đối với cá nhân
Nhận kết quả ngay trong ngày làm việc; nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ; ghi vào sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.
Bước 3: Đối với cơ quan thực hiện TTHC
Trả kết quả.
Xuất trình các giấy tờ sau để kiểm tra: Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu
Các giấy tờ phải nộp:
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ hợp lệ thay cho Giấy báo tử (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-250170-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25