Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-281125-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực
Bước 2: Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp
Bước 3: Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực.
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [284]
Cấp bản sao có chứng thực bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Thừa Thiên Huế
Cấp bản sao từ sổ gốc - Thừa Thiên Huế
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Thừa Thiên Huế
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Thừa Thiên - Huế
Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng - Thừa Thiên - Huế
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Thừa Thiên - Huế
Cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Thừa Thiên - Huế
Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Gia hạn sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất - Thừa Thiên Huế
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Thừa Thiên Huế
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên - Huế
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên Huế
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Thừa Thiên Huế
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên Huế
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Thừa Thiên Huế
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nhà ở hình thành trong tương lai đã đăng ký - Thừa Thiên Huế
Sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp - Thừa Thiên Huế
Xóa đăng ký thế chấp - Thừa Thiên - Huế
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Cung cấp dữ liệu về đất đai - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng trong các khu công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trong khu công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân - Thừa Thiên Huế
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên Huế
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Thừa Thiên - Huế
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Thừa Thiên Huế
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp - Thừa Thiên Huế
Sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp - Thừa Thiên Huế
Xóa đăng ký thế chấp - Thừa Thiên Huế
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên - Huế
Cung cấp dữ liệu đất đai - Thừa Thiên Huế
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép Xuất bản bản tin - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp - Thừa Thiên Huế
Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thừa Thiên Huế
Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú - Thừa Thiên Huế
Chấp thuận phóng viên thường trú - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động in - Thừa Thiên - Huế
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ - Thừa Thiên Huế
Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục - Thừa Thiên Huế
Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Thừa Thiên Huế
Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Thừa Thiên Huế
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội - Thừa Thiên Huế
Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - Tư thục - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ sơ cấp, trung cấp nghề) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận bổ sung Đăng ký hoạt động dạy nghề - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Thừa Thiên Huế
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện - Thừa Thiên Huế
Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Thừa Thiên Huế
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Thừa Thiên Huế
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Thừa Thiên Huế
Đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (ở nông thôn) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở (ở nông thôn) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Thừa Thiên Huế
Xét đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Thừa Thiên Huế
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hưởng chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng - Thừa Thiên Huế
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, bandroll - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba) - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất) - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy -bên thứ ba) - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất) - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm - Thừa Thiên Huế
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực) - Thừa Thiên Huế
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước) - Thừa Thiên Huế
Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước) - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Thừa Thiên Huế
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Hội thảo thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Thừa Thiên Huế
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản - Thừa Thiên Huế
Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp theo đề nghị của thương nhân nước ngoài và được Sở Công Thương chấp thuận; thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động; hết thời hạn mà không đề nghị gia hạn - Thừa Thiên Huế
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp hết thời hạn hoạt động mà không được Sở Công Thương chấp thuận gia hạn; bị thu hồi Giấy phép - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke đối với hộ kinh doanh cá thể - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện) - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện) - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện) - Thừa Thiên Huế
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở chia công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở tách công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở hợp nhất công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở sáp nhập công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần trên cơ sở chia công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần trên cơ sở tách công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần trên cơ sở hợp nhất công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần trên cơ sở sáp nhập công ty - Thừa Thiên Huế
Thành lập mới hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã mới sau khi tách hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập các hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã mới sau khi chia hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã mới sau khi hợp nhất hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi vốn của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi tên đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đứng đầu đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi trụ sở của đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Thông báo thay đổi nội dung điều lệ liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; Số lượng thành viên; Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân - Thừa Thiên Huế
Thay đổi cơ quan kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi sau khi hợp tác xã sáp nhập, bị tách - Thừa Thiên Huế
Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Giải thể tự nguyện hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân - Thừa Thiên Huế
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - Thừa Thiên Huế
Thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước - Thừa Thiên Huế
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư - Thừa Thiên Huế
Thẩm tra, thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa - Thừa Thiên Huế
Cấp bổ sung lồng ghép, nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã -Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm - Thừa Thiên Huế
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lại việc kết hôn - Thừa Thiên Huế
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (đối với dự án phát triển nhà ở có số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng công trình cho dự án - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, cải tạo công trình - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng tạm cho công trình - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Thừa Thiên Huế
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210 m3 đến dưới 5.000 m3 - Thừa Thiên Huế
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 - Thừa Thiên Huế
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 - Thừa Thiên Huế
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Thừa Thiên Huế
Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Đối với trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng) - Thừa Thiên Huế
Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Đối với trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng chuyển đổi - Thừa Thiên Huế
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Thừa Thiên Huế
Bổ nhiệm lại công chứng viên - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ đối một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước - Thừa Thiên Huế
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) - Thừa Thiên Huế
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản) - Thừa Thiên Huế
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị - Thừa Thiên Huế
Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập - Thừa Thiên Huế
Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập - Thừa Thiên Huế
Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập - Thừa Thiên Huế
Kê khai giá theo danh mục do Sở Tài chính tiếp nhận - Thừa Thiên Huế
Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước - Thừa Thiên Huế
Đăng ký giá theo danh mục thuộc phạm vi của Sở Tài chính - Thừa Thiên Huế
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị - Thừa Thiên Huế

1
33