Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-281136-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực từ bản chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.
Bước 2: Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Bước 3: Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau:
* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định;
* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.
Bước 4: Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản cần chứng thực.
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
+ Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
+ Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
+ Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
+ Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
+ Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.
+ Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện để chụp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [223]
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Thừa Thiên Huế
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Thừa Thiên - Huế
Cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Thừa Thiên - Huế
Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Gia hạn sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất - Thừa Thiên Huế
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Thừa Thiên Huế
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thừa Thiên - Huế
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên Huế
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Thừa Thiên Huế
Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Thừa Thiên Huế
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nhà ở hình thành trong tương lai đã đăng ký - Thừa Thiên Huế
Xóa đăng ký thế chấp - Thừa Thiên - Huế
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên Huế
Cung cấp dữ liệu về đất đai - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng trong các khu công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trong khu công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân - Thừa Thiên Huế
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Thừa Thiên Huế
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên Huế
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Thừa Thiên - Huế
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Thừa Thiên Huế
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Thừa Thiên Huế
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký - Thừa Thiên - Huế
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp - Thừa Thiên Huế
Sửa chữa sai sót trong nội dung đã đăng ký thế chấp - Thừa Thiên Huế
Xóa đăng ký thế chấp - Thừa Thiên Huế
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Thừa Thiên - Huế
Cung cấp dữ liệu đất đai - Thừa Thiên Huế
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Thừa Thiên Huế
Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thừa Thiên Huế
Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú - Thừa Thiên Huế
Chấp thuận phóng viên thường trú - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động in - Thừa Thiên - Huế
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần - Thừa Thiên Huế
Hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ - Thừa Thiên Huế
Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục - Thừa Thiên Huế
Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Thừa Thiên Huế
Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm - Thừa Thiên Huế
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội - Thừa Thiên Huế
Thành lập trung tâm dạy nghề công lập - Tư thục - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (trình độ sơ cấp, trung cấp nghề) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận bổ sung Đăng ký hoạt động dạy nghề - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Thừa Thiên Huế
Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện - Thừa Thiên Huế
Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Thừa Thiên Huế
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển - Thừa Thiên Huế
Đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Thừa Thiên Huế
Đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực di chúc - Thừa Thiên Huế
Chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở (ở nông thôn) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở (ở nông thôn) - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (đối với những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt) - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thủy sản có sản phẩm chỉ tiêu nội địa - Thừa Thiên Huế
Xét hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng chế độ - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng - Thừa Thiên Huế
Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Thừa Thiên Huế
Xét giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, bandroll - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập - bên thứ ba) - Thừa Thiên Huế
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn (trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - bên thứ nhất) - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm - Thừa Thiên Huế
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Thừa Thiên Huế
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực) - Thừa Thiên Huế
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước) - Thừa Thiên Huế
Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước) - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Thừa Thiên Huế
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Thừa Thiên Huế
Hội thảo thuốc bảo vệ thực vật - Thừa Thiên Huế
Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Thừa Thiên Huế
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp hết thời hạn hoạt động mà không được Sở Công Thương chấp thuận gia hạn; bị thu hồi Giấy phép - Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện) - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Thừa Thiên Huế
Thành lập Ban Quản lý dự án ODA - Thừa Thiên Huế
Thành lập Ban Quản lý dự án NGO - Thừa Thiên Huế
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA - Thừa Thiên Huế
Phê duyệt dự án ODA (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án của công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế
Thay đổi thông tin đăng ký thuế - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu là cá nhân) - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức) - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữa hạn hai thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án - Thừa Thiên Huế
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế
Thay đổi thông tin đăng ký thuế - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 Thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 Thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 Thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 Thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở sáp nhập công ty - Thừa Thiên Huế
Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty Cổ phần - Thừa Thiên Huế
Đăng ký chuyển đổi công ty công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp Công ty cổ phần - Thừa Thiên Huế
Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế
Hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi vốn của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi tên đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi người đứng đầu đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 - Thừa Thiên Huế
Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 - Thừa Thiên Huế
Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa - Thừa Thiên Huế
Cấp bổ sung lồng ghép, nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã -Thừa Thiên Huế
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm - Thừa Thiên Huế
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Đăng ký lại việc kết hôn - Thừa Thiên Huế
Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (đối với dự án phát triển nhà ở có số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng công trình cho dự án - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, cải tạo công trình - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng cho sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy phép xây dựng tạm cho công trình - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh - Thừa Thiên Huế
Thành lập Văn phòng công chứng - Thừa Thiên Huế
Cấp mới Giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Thừa Thiên Huế
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Thừa Thiên - Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-281136-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25