Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS07-SĐ
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đơn xin phép đặt văn phòng đại diện
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn - Sở Nội vụ tiếp nhận đơn xin phép đặt văn phòng đại diện - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung (nếu có)
Bước 3: Xin ý kiến các Sở, ban, ngành liên quan
Bước 4: Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định cho phép hoặc từ chối (nêu rõ lý do)
Sự cần thiết đặt văn phòng đại diện
Số hội viên của hội tập hợp tại địa phương đó và các hoạt động chính
Nơi đặt trụ sở (địa điểm, điện thoại, fax...)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh- Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS07-SĐ
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20