Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS69
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an, Cơ quan tiến hành tố tụng, UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Tư pháp, địa chỉ : 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế (Điện thoại: 054.3820931- )054.3822939)054.3820931- 054.3822939).
- Tổ chức: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện

Địa chỉ: 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: 054.3820931
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với những trường hợp thông thường; trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã có ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhận kết quả tại Sở Tư pháp
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra các nội dung khai trong hồ sơ và sự hợp lệ của các giấy tờ kèm theo; nếu có điểm nào còn thiếu hoặc chưa rõ thì đề nghị người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định
Bước 2: Sở Tư pháp có Công văn gửi kèm 01 bộ hồ sơ đề nghị Công an tỉnh xác minh
Bước 3: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân có yêu cầu
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng từ 7h30 đến 11h00
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đang thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp Giấy chứng minh nhân dân
Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự; trong trường hợp nộp bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu
Giấy uỷ quyền phải được lập thành văn bản và được chứng thực theo quy định
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng - Đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thì mức thu là 100.000đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần cấp/người - Người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật thì được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

0
29