Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS83
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ vào các ngày trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ)
Thời hạn giải quyết: 11 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ
- Bước 2: Bổ sung hồ sơ (nếu có)
- Bước 3: Nhận kết quả
Đối với cơ quan thực hiện TTHC: - Bước 1: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
- Bước 2: Thẩm định nội dung hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của chuyên gia
- Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bên giao là chủ sở hữu hợp pháp của công nghệ hoặc có quyền chuyển giao quyền sử dụng công nghệ
Công nghệ có tác động và gây hậu quả xấu đến văn hóa, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự và an toàn của xã hội Việt Nam
Công nghệ không đem lại hiệu quả kỹ thuật, kinh tế hoặc xã hội
Công nghệ không vi phạm quy định về những công nghệ không được chuyển giao (Công nghệ không đáp ứng các yêu cầu trong các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường)
Công nghệ phục vụ lĩnh vực an ninh, quốc phòng khi chưa đợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản chính –theo mẫu)
Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong trường hợp các bên tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức
Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) (trong đó có 01 bộ bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26