Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS87
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục PTNT và QLCL NLTS
- Nộp qua đường bưu điện
- Gửi bản fax có xác nhận qua điện thoại, sau đó cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới Chi cục PTNT và QLCL NLTS, các hồ sơ còn lại cung cấp khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bao gồm:
- 15 ngày làm việc để thẩm tra hồ sơ, thông báo kế hoạch kiểm tra, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở
- 07 ngày làm việc để xử lý kết quả và thông báo kết quả kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu/không đạt yêu cầu; Giấy chứng nhận (Nếu cơ sở yêu cầu)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở SXKD thủy sản có đăng ký kinh doanh chỉ có sản phẩm tiêu thụ nội địa, tàu cá có công suất máy chính từ 50CV trở lên chỉ có sản phẩm tiêu thụ nội địa, lập hồ sơ theo mẫu dưới đây và gửi cho Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (PTNT và QLCL NLTS)
Bước 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, Chi cục PTNT và QLCL NLTS phải hướng dẫn cho cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng
Bước 3: Nếu hồ sơ đã phù hợp, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Chi cục PTNT và QLCL NLTS thông báo cho cơ sở thời gian sẽ tiến hành kiểm tra
Bước 4: Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủ sản kiểm tra thực tế tại cơ sở
Bước 5: Công nhận kết quả kiểm tra:
+ Đối với cơ sở đạt yêu cầu: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở và cấp Giấy chứng nhận (nếu cơ sở có yêu cầu)
+ Đối với cơ sở không đạt yêu cầu: Thông báo kết quả và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả khắc phục
Tiến hành kiểm tra lần 2: Thông báo kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận nếu cơ sở đạt yêu cầu, hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có địa điểm, diện tích thích hợp, khoảng cách an toàn với các nguồn độc hại, ô nhiễm
Có đủ nước sạch phục vụ sản xuất kinh doanh
Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và cận chuyển, khử trùng, nước sát trùng
Có hệ thống xử lý chất thải hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật về môi trường
Lưu trữ hồ sơ về nguồn gốc, xuât xứ nguyên liệu và các tài liệu về quá trình sản xuất, kinh doanh
Tuân thủ điều kiện về sức khỏe của người trực tiếp sản xuất kinh doanh
Giấy đăng ký kiểm tra (Bản chính, theo mẫu)
Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở (không áp dụng đối với đối tượng tàu cá)
Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá) (Bản chính, theo mẫu)
Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (chỉ áp dụng đối với các cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT)
Ghi chú: Đối với cơ sở đăng ký kiểm tra lại sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước, cơ sở chỉ cần lập hồ sơ bao gồm Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi (bản chính, theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở
Tải về
Báo cáo khắc phục sai lỗi (nếu kiểm tra lần đầu không đạt)
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh giống 40.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở Sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS87
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22