Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS88
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
- Nộp qua đường bưu điện
- Gửi bản fax có xác nhận qua điện thoại, sau đó cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới Chi cục PTNT và QLCL NLTS, các hồ sơ còn lại cung cấp khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở Sản xuất kinh doanh thủy sản gửi văn bản tới Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sảnđề nghi cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị mất, hư hỏng, khi cơ sở có thay đổi hay bổ sung thông tin có liên quan, hoặc tàu cá đã được cấp GCN nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng và GCN vẫn còn thời hạn hiệu lực
Bước 2: Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản kiểm tra hồ sơ lưu trữ và cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (bản chính, theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh giống 40.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS88
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
55