Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-BS92
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: - Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
- Bước 2: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
- Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Đối với Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế: - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Bước 2: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế trao giấy phép thầu đối với tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam cho tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sau khi được cấp giấy phép thầu, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép thầu được cấp
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu (theo mẫu)
Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh giấy phép thầu đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-BS92
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đấu thầu, Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33