Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-004499-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc (có 03 ngày kiểm tra hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, hợp lệ;
+ Nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn.
Bước 4: Lấy ý kiến các Sở ngành, huyện thị có liên quan (hoặc Bộ ngành xin ý kiến thẩm tra) để xử lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
Bước 5: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư gửi về Sở Kế họach và Đầu tư trao cho nhà đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với ngành nghề đòi hỏi có vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề thì kèm theo: văn bản xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề
Bản Đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận dự án đầu tư (theo mẫu)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (Nhà đầu tư chọn một trong các loại hình dưới đây nếu gắn với thành lập doanh nghiệp):
- Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 100% vốn nước ngoài;
- Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
- Thành lập Công ty Cổ phần;
- Thành lập Công ty Hợp danh;
- Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/Đề nghị cấp chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27