Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-005832-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc. Trong trường hợp có xác minh: 02 ngày làm việc; trường hợp phỏng vấn ghi chú kết hôn thì sau 01 ngày kể từ ngày nhận kết quả phỏng vấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp bản chính giấy tờ hộ tịch mới (trường hợp về nước cư trú) - Cấp giấy xác nhận về việc đã ghi chú (trường hợp công nhận việc kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp sồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp
Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả (nếu có) theo quy định.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu ghi chú kết hôn phải xuất trình chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Bản chính hoặc bản sao giấy tờ hộ tịch cần ghi đã được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt Nam
Bản sao hộ khẩu và chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-005832-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23