Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-011562-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 44 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
Bước 3: Tổ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phát phiếu hướng dẫn.
+ Nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng quản lý tài nguyên và biển thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Bước 4: Hoàn trả kết quả tại phòng Tiếp dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
Đơn xin cấp phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu)
Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khóang sản (theo mẫu)
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực đối với tổ chức xin cấp phép thăm dò là tổ chức trong nước; hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực đối với tổ chức xin cấp phép là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 2.000.000đồng/giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-011562-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25