Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-015747-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh (Số 1A đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 074 3850856. Fax: 074 3850850)
Bước 2: • Công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và làm thủ tục cấp phép.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn làm lại.
Bước 3: * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:
- Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;
- Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ; (các ngày thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt Nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
- Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm;
- Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự;
- Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm.
Đơn xin cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (theo mẫu)
02 (hai) bản sao mẫu sản phẩm đặt in
Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
24