Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-017560-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thủ trưởng các đơn vị; Phòng Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
Bước 3: Tổ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phát phiếu hướng dẫn cho tổ chức;
+ Nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ thẩm định.
Bước 4: Hoàn trả kết quả tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
Đơn đề nghị cấp Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Bản sao chứng chỉ hành nghề Dược
Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Bản cam kết thực hiện đúng qui định của Pháp luật về giá
Bản sao hợp pháp Hợp đồng kinh tế giữa người đứng đầu đại lý và doanh nghiệp mở đại lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy Chứng nhận Đại lý bán thuốc 500.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (Đại lý thuốc, quầy thuốc) - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-017560-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23