Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-023048-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân Sở Giao thông Vận tải - Trà Vinh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Nhận giấy phép lái xe tại bộ phận tiếp công dân sau 08 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe (theo mẫu quy định), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú
Quyết định định ra quân trong thời hạn không quá 6 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký
Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn từ ngày cấp giấy đến ngày nộp hồ sơ đổi không quá 1 năm)
Giấy phép lái xe quân sự còn giá trị sử dụng (bản gốc)
Giấy giới thiệu của Cục Quản lý Xe máy hoặc Chủ nhiệm ngành xe, máy cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương
02 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Khi nộp hồ sơ phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-023048-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34