Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-023123-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tiếp dân Sở Giao thông Vận tải - Trà Vinh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Nhận giấy phép lái xe tại bộ phận tiếp công dân sau 02 giờ làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Giấy chuyển vùng của cơ quan quản lý giấy phép lái xe
Hồ sơ lái xe phù hợp với Giấy phép lái xe (gồm: biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo của hạng Giấy phép lái xe đang sử dụng...)
Bản photocoppy giấy phép lái xe
Bản photocopy chứng minh nhân dân
Bản photocopy sổ hộ khẩu
02 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Khi nộp hồ sơ phải xuất trình Giấy phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tiếp nhận và quản lý hồ sơ lái xe cơ giới chuyển vùng: 10.000đ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nhập vùng giấy phép lái xe - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-023123-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34