Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-038078-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc (có 01 ngày kiểm tra hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, hợp lệ;
+ Nếu hợp lệ thì ra phiếu hẹn.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với ngành nghề đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề và vốn pháp định thì kèm theo: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và văn bản xác nhận vốn pháp định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Dự thảo Điều lệ công ty
Danh sách thành viên công ty
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với thành viên sáng lập
Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác và quyết định ủy quyền (đối với thành viên sáng lập là pháp nhân)
Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với ngành, nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng loại đối tượng cụ thể như sau: - Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung ĐKKD 1.000đ/1 tờ.
Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng loại đối tượng cụ thể như sau: - Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 100.000đ/ 1 lần cấp
Căn cứ pháp lý

0
22