Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-054411-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ khi tổ chức thi và đạt kết quả trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định, tại bộ phận tiếp nhận thuộc Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng để kiểm tra tính hợp lệ
Bước 3: Bộ phận giúp việc kiểm tra và thống kê số lượng hồ sở đăng ký trình hội đồng tuyển dụng tiến hành tioor chức thi tuyển (xét tuyển)
Bước 4: Sau 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi tuyển, nếu cá nhân trúng tuyển thì đến Trên cơ sở kết quả điểm thi và nhu cầu vị trí, biên chế của tỉnh, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách những người trúng tuyển trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận
Bước 5: Trên cơ sở danh sách trúng tuyển đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, Phòng chuyên môn Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh dự thảo quyết định tuyển dụng và chuyển về Văn phòng Sở trình Ban Giám đốc ký duyệt
Bước 6: Văn bản Ban Giám đốc đã ký duyệt được Văn phòng Sở cho số, vào số, nhân bản và thông báo cá nhậ đến nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trường hợp người dự tuyển là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thì tuổi dự tuyển có thể cao hơn nhưng không quá 45 tuổi.
- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam
Trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức dự bị
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị
Bản sao giấy khai sinh
Giấy khám sức khỏe
Sơ yếu lý lịch
Các văn bằng, chứng chỉ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Căn cứ vào số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi để áp dụng theo các mức: - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức dự bị - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-054411-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29