Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-059145-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp sồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn
Bước 3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh, hợp lệ.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả theo quy định.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Bản chính giấy tờ cần chứng thực
Các bản sao cần chứng thực (cơ quan chứng thực giử lại 01 bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính 1000 đồng/trang, từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, tối đa thu không quá 50.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [142]
Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (Đại lý thuốc, quầy thuốc) - Trà Vinh
Cấp Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc - Trà Vinh
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc GPP - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề y - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị- Trà Vinh
Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Trà Vinh
Cấp chuyển địa điểm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền - Trà Vinh
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Trà Vinh
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền - Trà Vinh
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy - Trà Vinh
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc - Trà Vinh
Cấp gia hạn Giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Trà Vinh
Cấp gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y học cổ truyền tư nhân - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở dịch vụ y học cổ truyền tư nhân thuộc doanh nghiệp - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc doanh nghiệp trừ bệnh viện - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện - Trà Vinh
Cấp Giấy hành nghề dịch vụ răng hàm giả - Trà Vinh
Cấp Giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Trà Vinh
Cấp Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân - Trà Vinh
Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - Trà Vinh
Cấp Giấy phép quảng cáo khám, chữa bệnh - Trà Vinh
Cấp Giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực y học cổ truyền không có người nước ngoài hoạt động - Trà Vinh
Cấp Giấy phép thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề - Trà Vinh
Cấp Giấy đăng ký quảng cáo khám, chữa bệnh của các cơ sở y, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẩu thẩm mỹ - Trà Vinh
Cấp Giấy đăng ký quảng cáo trang thiết bị - Trà Vinh
Cấp Giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo - Trà Vinh
Cấp mới chứng chỉ hành nghề Dược đối với công dân Việt Nam - Trà Vinh
Cấp mới chứng chỉ hành nghề Dược đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Trà Vinh
Cấp bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập, trừ áp dụng kỷ thuật mới - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế - Trà Vinh
Cấp giấy đăng ký quảng cáo về y tế - Trà Vinh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc - Trà Vinh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền - Trà Vinh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc GPP - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền - Trà Vinh
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (Đại lý thuốc, quầy thuốc) - Trà Vinh
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc - Trà Vinh
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc - Trà Vinh
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc GPP - Trà Vinh
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Trà Vinh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho trung tâm thừa kế, ứng dụng y học cổ truyền - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện - Trà Vinh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc (Đại lý thuốc, quầy thuốc) - Trà Vinh
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc - Trà Vinh
Cấp lại Giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Trà Vinh
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề, trừ bệnh viện - Trà Vinh
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc GPP - Trà Vinh
Cấp Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn - Trà Vinh
Cấp Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc là Nhà thuốc - Trà Vinh
Cấp Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu - Trà Vinh
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách, nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược - Trà Vinh
Xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo - Trà Vinh
Cấp phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Trà Vinh
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí - Trà Vinh
Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát (trong phạm vi nội tỉnh) - Trà Vinh
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương - Trà Vinh
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) - Trà Vinh
Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương - Trà Vinh
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước - Trà Vinh
Chứng thực bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản chính - Trà Vinh
Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn - Trà Vinh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình - Trà Vinh
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (có yếu tố nước ngoài) - Trà Vinh
Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần - Trà Vinh
Xác nhận hộ thuộc diện khó khăn đói nghèo, tai nạn, bệnh tật - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa thuộc hộ nghèo - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người không có khả năng phục vụ thuộc hộ nghèo - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật không có khả năng lao động, thuộc hộ nghèo - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp thường xuyên cho trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi - Trà Vinh
Xác nhận đề nghị nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở bảo trợ - Trà Vinh
Xác nhận đối tượng xin vào cơ sở bảo trợ - Trà Vinh
Xác nhận đơn nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi - Trà Vinh
Xác nhận đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất - Trà Vinh
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội - Trà Vinh
Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh), là công dân Việt Nam hiện cư trú trên lãnh thổ Việt Nam do bị mất - Trà Vinh
Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ em dưới 6 tuổi (chưa đủ bảy mươi hai tháng tuổi tính đến ngày cấp Thẻ khám chữa bệnh), là công dân Việt Nam hiện cư trú trên lãnh thổ Việt Nam - Trà Vinh
Cấp chuyển hộ khẩu tại xã, thị trấn - Trà Vinh
Cấp giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương - Trà Vinh
Cấp lại, cấp đổi sổ tạm trú - Trà Vinh
Tách sổ hộ khẩu - Trà Vinh
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Trà Vinh
Thuyên chuyển công chức, viên chức ngành giáo dục ngoài huyện, thị xã - Trà Vinh
Thuyên chuyển công chức, viên chức ngành giáo dục ngoài tỉnh - Trà Vinh
Xác nhận hồ sơ đề nghị vay vốn học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh - Trà Vinh
Xác nhận nhà ở hợp pháp để bổ túc hồ sơ làm hộ khẩu - Trà Vinh
Xác nhận đơn xin đổi giấy phép khai thác thủy sản - Trà Vinh
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu có công suất 90CV trở lên, đã hoàn thành thủ tục đăng kiểm, đăng ký, có giấy phép khai thác hải sản (đối với tàu đánh bắt hải sản) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tàu làm dịch vụ), đã hoàn thành việc mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên - Trà Vinh
Đăng ký thường trú - Trà Vinh
Điều chỉnh, thay đổi sổ tạm trú đối với trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, phường, thị trấn - Trà Vinh
Điều chỉnh, thay đổi sổ tạm trú đối với trường hợp có thay đổi chủ hộ - Trà Vinh
Điều chỉnh, thay đổi sổ tạm trú đối với trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu - Trà Vinh
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng Hạng 2 - Trà Vinh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình trường hợp xin bổ sung phạm vi hành nghề giám sát - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với chủ sở hữu là cá nhân - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp hợp nhất một số công ty trách nhiệm hữu hạn thành một công ty mới - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần vào một công ty cổ phần khác - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Trà Vinh
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Trà Vinh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần - Trà Vinh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh - Trà Vinh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Trà Vinh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Trà Vinh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân - Trà Vinh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án - Trà Vinh
Đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công - Trà Vinh
Đề nghị cấp giấy chứng nhận số nhà - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là tổ chức - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp tách công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Trà Vinh
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Trà Vinh
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Trà Vinh
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Trà Vinh
Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm - Trà Vinh
Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh - Trà Vinh
Thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh - Trà Vinh
Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh - Trà Vinh
Thẩm định hồ sơ thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh - Trà Vinh
Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động Xã hội - Trà Vinh
Cấp phép khai thác sử dụng mặt nước - Trà Vinh
Cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất - Trà Vinh
Cấp phép thăm dò nước dưới đất - Trà Vinh
Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước - Trà Vinh
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-059145-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34