Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-077208-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ;
- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Giấy giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền quản lý đối tượng hưởng chế độ người có công
Đơn xin di chuyển của đối tượng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - thị trấn nơi cư trú
Các Giấy tờ có liên quan đến người có công cần chuyến đến
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp đối với người có công - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-077208-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
36