Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-182308-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế họach và Đầu tư
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế họach và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ, hợp lệ
+ Nếu hợp lệ thì tiếp nhận và ra phiếu hẹn
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế họach và Đầu tư và khi đến nhận cá nhân, tổ chức mang theo giấy hẹn
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (theo mẫu tại Phụ lục số III-8 ban hành kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh 1.000 đ/1 lần cấp
Cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng kí kinh doanh 1.000 đ/1 lần cấp
Cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 10.000 đ/1 lần cấp

0
30