Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-193748-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Người sử dụng lao động đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh để được hướng dẫn thủ tục
Bước 2: Người sử dụng lao động sau khi được hướng dẫn sẽ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ và chưa đầy đủ thì hướng dẫn làm lại, bổ sung cho kịp thời
Bước 4: Sau thời gian quy định người sử dụng lao động đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)
- Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động phải có:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam (theo mẫu)
2. 03 ảnh màu (3x4cm,để đầu trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
3. Giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp
- Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động phải có:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội)
2.Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo Quy định của Bộ Y tế Việt Nam
3. Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài
4. 03 ảnh màu (3x4cm,để đầu trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.
5. Giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp
- Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động phải có:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam (theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội)
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc được cấp ở Việt Nam theo Quy định của Bộ Y tế Việt Nam
3. 03 ảnh màu (3x4cm,để đầu trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ
4. Giấy phép lao động đã được cấp hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-193748-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33