Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-216510-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng;
- Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng;
- Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng;
- Trường hợp hợp đồng được soạn thảo sẵn, công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng; nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng
Bước 3: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.
Bản hợp đồng ủy quyền (theo mẫu) đã được soạn sẵn hoặc yêu cầu Công chứng viên soạn thảo (03 bản chính)
Giấy tờ tùy thân: CMND, hộ chiếu(đối với người nước ngoài), hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú của người nhận tài sản thừa kế; Giấy chứng tử của người để lại tài sản; văn bản khai nhận nhận thân hoặc Giấy khai sinh
Giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu tài sản(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở; các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản....)
Các giấy tờ chứng minh của người đại diện theo ủy quyền, theo pháp luật đối với người chưa thành niên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công chứng Hợp đồng ủy quyền 40.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [26]
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc diện thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Trà Vinh
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư thuộc diện thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Trà Vinh
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Trà Vinh
Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Trà Vinh
Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương - Trà Vinh
Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - Trà Vinh
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Trà Vinh
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Trà Vinh
Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - Trà Vinh
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Trà Vinh
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Trà Vinh
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Trà Vinh
Đăng ký khai sinh - Trà Vinh
Đăng ký khai tử - Trà Vinh
Đăng ký giám hộ - Trà Vinh
Đăng ký chấm dứt giám hộ - Trà Vinh
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - Trà Vinh
Đăng ký lại khai sinh - Trà Vinh
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Trà Vinh
Đăng ký lại khai tử - Trà Vinh
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Trà Vinh

0
18