Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-241884-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh
Bước 3: Tổ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phát phiếu hướng dẫn
+ Nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Biển thẩm định, kiểm tra, tham mưu Ban Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò
Bước 4: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật Khoáng sản
Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản
Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam
Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 của Luật này
Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá
Số bộ hồ sơ: 04 bộ chính
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Áp dụng theo Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011. Cụ thể theo biểu mức thu sau: - Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép - Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép - Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-241884-TT
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16