Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-BS111
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- 30 ngày nếu hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X Quang chuẩn đoán trong Y tế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Buớc 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN); Cán bộ tiếp nhận kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn làm lại
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển Phòng QLKH để thụ lý hồ sơ.
Buớc 3: Thụ lý hồ sơ ((Phòng QLKH tổ chức thẩm định ATBX))
- Nếu chưa đủ điều kiện cấp phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Nếu đủ điều kiện cấp phép, dự thảo giấy phép, báo cáo kết quả đến Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo sở xem xét cấp phép.
- Vào sổ theo dõi và chuyển trả kết quả cho Văn phòng sở
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Văn phòng sở sau khi nộp phí và lệ phí theo quy định
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trường hợp cơ sở y tế tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong đó có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đồng thời với sử dụng chất phóng xạ (y học hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) thì có thể đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.
Nhân viên bức xạ phải làm thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ khi chứng chỉ hết hạn hoặc bị rách, nát, mất.
Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế của tổ chức, cá nhân có trụ sở chính ở tỉnh A nhưng được lắp đặt, sử dụng tại tỉnh B thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh B cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn
Trường hợp thiết bị X-quang chẩn đoán y tế di động được sử dụng tại các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X-quang đặt trụ sở chính cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh (mẫu 05-II/ATBXHN ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo
Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm
Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
03 ảnh cỡ 3x4
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp chứng chỉ 100.000 đồng/chứng chỉ
Phí thẩm định Không
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại và cấp mới chứng chỉ nhân viên bức xạ - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-BS111
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34