Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-BS338
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước; qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc qua dịch vụ công trực tuyến trên Website Sở Thông tin và Truyền thông.
Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Thời hạn giải quyết: -15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do;
* Lưu ý: Các cơ sở in đã được cấp giấy phép: trong thời gian kể từ ngày cơ sở in có thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập phải làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Trong thời gian kể từ ngày cơ sở in có thay đổi về người đầu thì cơ sở in phải thông báo bằng văn bản với cơ quan cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và gởi kèm hồ sơ quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều 32 của Luật Xuất bản.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn, kiểm tra và nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 6, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên Website Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Giao hồ sơ đến phòng Báo chí Xuất bản để thực hiện thủ tục hành chính.
Bước 3: Trả giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 6, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 07giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
Có đủ điều kiện về an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;
Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;
Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị dự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);
Người đứng đầu cơ sở in là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứn nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in công lập;
Bản sao có chứng thực giấy giấy tờ hoặc thuê mua thiết bị in; Trường hợp chưa có thiết bị in phải kèm theo danh mục thiết bị in dự kiến đầu tư.
Trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đầy đủ thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in;
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và giấy tờ thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.

0
26