Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-BS343
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Thông tin – truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Lưu ý: Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm đề nghị nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam thì thời gian giải quyết hồ sơ là 39 ngày làm việc (trong đó: 15 ngày thành lập Hội đồng thẩm định, 09 ngày thẩm định xuất bản phẩm, 15 ngày thực hiện thủ tục cấp phép).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hướng dẫn, kiểm tra và nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 6, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)
Bước 2: Giao hồ sơ đến phòng Báo chí Xuất bản để thực hiện thủ tục hành chính.
Bước 3: Trả giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 6, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)
* Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
+ Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn đề nghị cấp giấy phép.
Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm 20.000 đồng/giấy phép.
Phí thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu Các loại ấn phẩm: + Sách, báo, tạp chí các loại: 10.000 đồng/cuốn, tờ. + Tranh in, ảnh, lịch các loại: 20.000 đồng/cuốn, tờ. + Các loại ấn phẩm khác: 5.000 đồng/tác phẩm. + Các loại băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình của nhà xuất bản có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách (bao gồm cả sách điện tử): 20.000 đồng/tập.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-BS343
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Thông tin – truyền thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24