Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TVH-BS386
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sửa chữa, cải tạo.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.
Bước 4: Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.
- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo; theo mẫu tại Phụ lục số 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;
Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư¬ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;
Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.
Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 – 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sữa chữa, cải tạo công trình, nhà ở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Nhà ở riêng lẻ của cá nhân: 50.000 đồng/1 giấy phép. - Công trình xây dựng khác: 100.000 đồng/1 giấy phép.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Trà Vinh
Số hồ sơ:
T-TVH-BS386
Cơ quan hành chính:
Trà Vinh
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [26]
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thị trên các tuyến trục đường phố chính; nhà ở riêng lẻ trong đô thị hoặc nông thôn có diện tích sử dụng ≥ 250m2 hoặc ≥ 03 tầng - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới theo giai đọan đối với công trình không theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng mới cho dự án - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình không theo tuyến - Trà Vinh
Cấp giấy phép di dời công trình - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ trong đô thị trên các tuyến trục đường phố chính - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng tạm đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo - Trà Vinh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình - Trà Vinh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ - Trà Vinh
Gia hạn giấy phép xây dựng - Trà Vinh
Cấp lại giấy phép xây dựng - Trà Vinh
Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C - Trà Vinh
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Trà Vinh
Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Trà Vinh
Thẩm định dự án đầu tư xây khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên - Trà Vinh
Thẩm định dự án đầu tư xây khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Trà Vinh

0
31