Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VLG-038432-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 hoặc 25 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước đó
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
• Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng Đăng ký Kinh doanh trao giấy biên nhân cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để̉ người đến nộp hồ sơ là̀m lại cho kịp thời;
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ ; ngày lễ nghỉ
Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (Số 01, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả và trả lại giấy biên nhận.
Thời gian tiếp nhận Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế từ 7 giờ 11 giờ chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Riêng ngày thứ bảy làm việc vào buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; ngày lễ nghỉ.
Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh
Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Vĩnh Long
Số hồ sơ:
T-VLG-038432-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36