Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VLG-143483-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở chuyên ngành, Ban Quản lý dự án (được giao làm chủ đầu tư)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thông báo tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu bình thường; Thông báo tối thiểu 3 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổng thầu xây dựng có giá trị dưới 3 tỷ đồng)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu được thông báo về nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở chuyên ngành, Ban Quản lý dự án thông báo nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu đến tất cả các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu
Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi hồ sơ mời thầu - Vĩnh Long
Số hồ sơ:
T-VLG-143483-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
38